miercuri, 17 ianuarie , 2018
Home » Pentru Comunitate » Vize pentru cetăţenii din Republica Moldova

Vize pentru cetăţenii din Republica Moldova

De la 1 ianuarie 2007, potrivit Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, cetăţenii Republicii Moldova vor putea intra, ieşi, tranzita şi rămâne pe teritoriul României pe baza documentelor de călătorie valabile, prevăzute cu vize eliberate gratuit de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare române.

In Marea Britanie, cererile de viza se depun la Sectia consulara a Ambasadei Romaniai la Londra. Cererile se pot depune personal (fara programare) in zilele de luni-joi inclusiv, intre orele 9:00-16:00 sau se pot trimite prin posta. Indiferent de modul in care sunt depuse cererile, acestea se inregistreaza si proceseaza numai daca indeplinesc conditiile prevazute de legea romana. Printre aceste conditii mentionam anexarea tuturor documentelor care probeaza scopul calatoriei in Romania si existenta unei vize britanice. Valabilitatea vizei romane emise de Ambasada Romaniei la Londra nu poate depasi valabilitatea vizei britanice (prin urmare cetatenii Republicii Moldova care nu poseda viza britanica nu pot depune cerere de viza pentru Romania la Ambasada Romaniei la Londra). Pentru detalii referitoare la documentele ce trebuie anexate apasati aici. Cererile de viza de scurta sedere (inclusiv tranzit) depuse de cetatenii Republicii Moldova se lucreaza cu prioritate, solicitantii primind raspuns intr-un termen de la 2 până la 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora şi a documentelor aferente.

Ambasada va solutiona în decurs de până la 24 de ore din momentul formulării, următoarelor solicitări de vize de scurtă şedere: a. pentru călătorii în scopul vizitării unei rude apropiate grav bolnave, pentru participarea la înmormântarea unei rude apropiate, sau pentru vizitarea mormintelor rudelor; b. pentru călătoriile persoanelor care necesită asistenţă medicală de urgenţă, pentru persoane cu boli grave şi pentru însoţitorii acestora; c. pentru călătorii în scopul participării la acţiuni umanitare sau de salvare (în situaţii excepţionale); d. pentru călătorii în scopul participării la programe destinate copiilor şi tineretului precum şi la competiţii sportive desfăşurate sub egida Comitetului Olimpic Internaţional, a Comitetului Internaţional Paraolimpic, a federaţiilor sau asociaţiilor sportive naţionale şi internaţionale, a comitetelor paraolimpice naţionale; e. pentru membrii delegaţiilor oficiale sau însoţitorii acreditaţi ai acestora, ce urmează să ia parte la negocieri, consultări, convorbiri sau seminarii la nivelul organismelor administraţiei de stat centrale şi locale, al unor organizaţii internaţionale, al instituţiilor de învăţământ acreditate sau al unor companii de relevanţă economică şi financiară; f. pentru călătorii în scopul repatrierii persoanelor decedate; g. pentru persoanele citate în vederea participării la şedinţe judiciare pe teritoriul României, fiind în posesia citaţiei sau a unui alt document doveditor.

Excepţii de la necesitatea obţinerii vizelor Titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu valabile vor putea intra, ieşi, tranzita şi rămâne pe teritoriul Romaniei, fără viză, timp de 90 de zile în decurs de 6 luni începând cu data primei intrări. Posesori de paşapoarte diplomatice şi de serviciu valabile, trimişi în misiune permanentă la reprezentanţele diplomatice, oficiile consulare sau reprezentanţele organizaţiilor internaţionale situate pe teritoriul Romaniei , precum şi membrii familiilor acestora, care locuiesc împreună cu aceştia, ei înşişi titulari de paşapoarte diplomatice sau de serviciu valabile, pot intra şi ieşi de pe teritoriul statului de reşedinţă fără viză, pe întreaga durată a misiunii, în baza acreditării la Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei. Cetăţenii R. Moldova, titulari ai unui drept de şedere temporară sau permanentă pe teritoriul Romaniei, pot intra, ieşi sau rămâne pe acest teritoriu fără viză, pe baza documentelor de călătorie valabile şi a permisului de şedere acordat de autorităţile competente romane, în cadrul perioadei de valabilitate a acestui permis de şedere. Următoarele categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova, vor fi scutite de la obligativitatea deţinerii unei vize pentru a putea călători pe teritoriul României, pentru perioade de şedere de până la 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări: a. membrii echipajelor aeronavelor civile române şi moldoveneşti aflaţi în exerciţiul funcţiunii, menţionaţi conform planului de zbor; b. membrii echipajelor aeronavelor române şi moldoveneşti, participanţi la zboruri în scop de ajutor şi salvare, menţionaţi conform planului de zbor; c. membrii echipajelor navelor civile române şi moldoveneşti, înscrişi în registrul navei, precum şi în lista înaintată autorităţilor portuare pentru debarcare în rada portului unde se află ancorată nava.

Facilităţi pentru anumite categorii Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor acorda vize cu multiple intrări, cu termen de valabilitate de 1 an, conferind un drept de şedere de 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări, pentru cetăţenii Republicii Moldova, posesori de documente de călătorie valabile, care: a. sunt conducători auto care efectuează curse regulate de autobuz şi transport de mărfuri, pe baza listelor nominale, potrivit foilor de parcurs, confirmate pentru fiecare cursă; b. sunt membri ai echipelor de căi ferate ale companiei de resort din Republica Moldova, care efectuează curse regulate pe teritoriul României la bordul trenurilor de călători sau de marfă, pe baza listelor nominale, potrivit foilor de parcurs, confirmate pentru fiecare cursă; c. sunt participanţi la programe comune sau de schimb de experienţă la nivelul autorităţilor administraţiei centrale sau locale din Romania si Republica Moldova, pe baza solicitărilor formulate de către autorităţile române; d. sunt participanţi la programe sau contacte bilaterale regulate în domeniul economic, ştiinţific, cultural, sportiv, al educaţiei, sau alte domenii de relevanţă bilaterală, pe baza solicitărilor formulate de către instituţiile organizatoare din România; e. sunt posesori ai unor documente doveditoare ale dreptului de proprietate sau al altor drepturi reale asupra unor imobile situate pe teritoriul României, sau posesori ai unor documente din care să reiasă posibilitatea de obţinere a unor asemenea drepturi pe cale succesorală; f. călătoresc în scopul de a vizita mormintele rudelor apropiate aflate pe teritoriul României, pe baza documentelor doveditoare ale existenţei mormintelor şi a gradului de rudenie; , termenul “rude apropiate” desemneaza orice rudă până la gradul IV, inclusiv prin adopţie sau afinitate g. călătoresc în scopul de a vizita rude apropiate aflate în mod legal pe teritoriul României, pe baza documentelor doveditoare ale legăturii familiale; h. sunt pensionari, pe baza documentelor doveditoare; i. sunt jurnalişti, pe baza solicitărilor scrise ale organizaţiilor mass-media angajatoare şi a documentelor emise de organizaţiile profesionale ale jurnaliştilor din Statul de origine, care atestă calitatea de jurnalist şi scopul deplasării. Pentru persoanele prevăzute mai sus la lit.a-i din capitolul “Facilitati pentru eliberarea vizelor” se face exclusiv pe baza documentelor menţionate , fără a fi solicitate alte documente prevăzute de legislaţia română în vigoare cu privire la vize.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor acorda vize cu multiple intrări, cu termen de valabilitate de până la 5 ani, conferind un drept de şedere de 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări, pentru cetăţenii Republicii Moldova, posesori de documente de călătorie valabile, care sunt oameni de afaceri (întreprinzători, fondatori sau asociaţi ai reprezentanţelor ori filialelor companiilor cu personalitate juridică română sau moldovenească, societăţilor mixte româno-moldoveneşti) care călătoresc frecvent pe teritoriul României, în scop de afaceri-cooperare, la solicitarea autorităţilor administrative centrale şi locale, sau a societăţilor comerciale din România. Si in caest caz, valabilitatea vizei romane nu o poate depasi pe cea britanica daca solicitarea de viza se depune la Londra.

Check Also

Festivalul de Folclor Romînesc de la Londra 6-7 Decembrie 2014

După fEAST – Festivalul de Muzică Romînească din Londra din Octombrie și RoFF – Festivalul …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *